PR články a registrace do katalogů.


Při SEO optimalizaci hrají také důležitou roli zpětné odkazy, nebo chcete li zpětné linky. Pro kvalitní stránku by mělo být automatické, že lidé na ni budou automaticky sami odkazovat. Zamyslete se nad tím, jak toh dosáhnout.V praxi se tak v nějakém větším měřítku neděje.
Je třeba tedy přemýšlet, kde takové zpětné a nejlépe jednosměrné odkazy vzít.

Registrace do internetových katalogů


Je mnoho bezplatných katalogů, do kterých je možné odkazy vložit. Již se vedou diskuze o důležitosti takovýchto katalogů. Jedná se skutečně o archaickou SEO metodu. Většina firem již toto v minulosti pořešila.
Pokud však víte kde a jak správně zaregistrovat, může být toto také přínosem. 
Principem je, že se firemní detaily vloží do oborového katalogu.
Jako zpětný odkaz pak slouží internetová adresa firmy. Výhodou je oborová souvislost s vaší stránkou. Protože však zpětné linky musí přibývat postupně, brzy se tato možnost vyčerpá.

PR články

Opět do některých webů je možné vložení vašich PR článků, ze kterých je možné udělat obvykle tři zpětné odkazy na vaší stránku.  

Mnoho agentůr nabízí články nevalné kvality, většina veřejných PR článkových serverů již vaší stránce neprospěje.

Detailní nabídku s ohledem na vaše konkrétní požadavky nebo potřeby rádi zpracujeme a podáme další upřesňující informace.